Logotyp

Stabilność systemu energetycznego w 2030 roku

1. Opis wyzwania badawczego

2. Słowa i frazy kluczowe

3. Harmonogram

4. Wskazówki wypełnienia wniosku

5. Kryteria formalne

6. Wytyczne Realizacji Projektu