Logotyp

Problemy i wyzwania związane z inercją systemu elektroenergetycznego przy wyższym udziale źródeł odnawialnych

1. Opis wyzwania badawczego

2. Słowa i frazy kluczowe

3. Harmonogram

4. Wskazówki wypełnienia wniosku

5. Kryteria formalne

6. Wytyczne Realizacji Projektu