Logotyp

Program grantowy SOFIA

TEMATY PROJEKTÓW

Wybierz zakres tematyczny objęty dofinansowaniem.

Prognozowanie zmiennej energii odnawialnej

Zwiększony udział energii odnawialnej o najniższym koszcie wytworzenia wymaga wdrożenia mechanizmów premiujących skuteczne prognozowanie produkcji energii elektrycznej podlegającej obrotowi na rynku hurtowym.

Badanie profili zapotrzebowania energetycznego

Istotnym aspektem transformacji energetycznej jest proces odchodzenia od zcentralizowanego wytwarzania i zarządzania energią elektryczną na rzecz bardziej świadomej energetyki rozproszonej.

Magazyny energii i OZE

Magazynowanie energii mające zapewnić pełną neutralność OZE jest niezwykle kosztowne i niepraktyczne. Do czasu rewolucji w sektorze magazynowania konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pośrednich.

Praktyczne rozwiązania dla OZE

Odnawialne źródła energii mogą funkcjonować lepiej, generować niższe koszty lub dodatkowe przychody.

Optymalne działanie magazynu energii ze źródłami OZE

Umiejętne dobranie magazynu energii do dużej farmy słonecznej lub wiatrowej stanowi wyzwanie. Zakładając posiadanie profili generacji z takich farm można jednak zastanowić się, jakie metody i technologie mogłyby pozwolić na optymalne wykorzystanie energii.

Projekt lokalnego obszaru bilansującego wykorzystującego magazyny energii

Lokalne obszary bilansowania mogą być odpowiedzią na problemy z bilansowaniem oraz przeciążeniami sieci.

Zalety zastosowania układu IT dla wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych jest ważnym elementem działania takiego obiektu. Zastosowanie układu IT dla dużej farmy może wiązać się z wieloma zaletami.

Stabilność systemu energetycznego w 2030 roku

Próba opisu działania systemu w 2030 roku, biorąc pod uwagę obecne plany i deklaracje, może pomóc w zrozumieniu, w jakim kierunku zmierzamy.

Problemy i wyzwania związane z inercją systemu elektroenergetycznego przy wyższym udziale źródeł odnawialnych

Określenie głównych wyzwań związanych z inercją oraz pochylenie się nad proponowanymi rozwiązaniami może pomóc w zabezpieczeniu działania krajowego systemu.

EKSPERCI
PAWEŁ BOGACZ

dr hab. inż., prof. AGH

ADAM MROZIŃSKI

dr inż.

ALEKSANDER TRETYN

Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia „Z energią o prawie”

SZYMON WITOSZEK

Dyrektor ds. Rozwoju ONDE SA.

MARCIN KŁOMSKI

Specjalista w zakresie fizyki materiałów i elektrotechniki

Partnerzy programu