Logotyp

Eksperci

Paweł Bogacz
dr hab. inż., prof. AGH

Doktor nauk technicznych w specjalności marketing i zarządzanie strategiczne w gospodarce surowcami mineralnymi (doktorat obroniony w roku 2007). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (z zakresu Geochemii), Akademii Górniczo-Hutniczej (z zakresu Zarządzania i Marketingu) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (z zakresu Towaroznawstwa). Laureat konkursów Primus Inter Pares i Grasz o staż. Od kilkunastu lat opiekun Koła Naukowego Zarządzanie, działającego przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Zainteresowania naukowe – badania rynku oraz strategie marketingowe, szczególnie w sektorze wydobywczym i paliwowo-energetycznym a także inżynieria jakości i ekonomika jakości.

Adam Mroziński
dr inż.

Adiunkt pracujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej obecnie Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich. Twórca Centrum Kompetencji – Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz pomysłodawca kierunku studiów inżynierskich pn. Inżynieria OZE, który funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PBŚ od 2012 roku oraz wielu edycji studiów podyplomowych oraz szkoleń dla instalatorów z zakresu OZE.

W latach 2010-2016 Kierownik Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska na ówczesnym UTP w Bydgoszczy. Twórca Laboratorium Inżynierii OZE.

Problematyka badań dr inż. Adama Mrozińskiego dotyczy zagadnień energochłonności wybranych procesów przemysłowych. Aspekty energochłonności są szerzej ujmowane w aspekcie zagadnień budowy, eksploatacji oraz wdrażania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów.

Dr inż. Adam Mroziński opublikował kilkadziesiąt publikacji naukowych. Był kierownikiem kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych na poziomie krajowym oraz finansowanych z EU. Warte podkreślenia jest zrealizowanie kilkudziesięciu badań zleconych dla przemysłu w formie badań rozwojowych i wdrożeniowych, ekspertyz i opinii o innowacyjności. Jest współautorem zgłoszeń patentowych i patentów, które były nagradzane na wystawach o zasięgu światowym z których kilka podlega działaniom komercjalizacyjnym.
Warte podkreślenia jest zaangażowanie Dr inż. Adam Mroziński w działania eksperckie i realizację oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Dr inż. Adam Mroziński posiada duże doświadczenie w zakresie opiniowania obszarów o wysokim potencjale innowacyjnym na poziomie krajowym oraz regionalnym, biorąc udział w pracach na rzecz wyboru regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Ważnym aspektem działalności jest jego zaangażowanie w zakresie kreowania relacji uczelnia – biznes oraz komercjalizacji wyników badań. W latach 2017-2021 dr inż. Adam Mroziński był dyrektorem Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii przy ówczesnym UTP w Bydgoszczy. Był odpowiedzialny za realizację 3 edycji projektów pn. Inkubator Innowacyjności na UTP w Bydgoszczy. Pełnił funkcję współprzewodniczącego Rady Inwestycyjnej, nadzorującej realizację kilkudziesięciu grantów przedwdrożeniowych. W latach 2018-2021 był Prezesem Zarządu Spółki Celowej UTP sp. z o.o. odpowiedzialnej za tworzenie spółek akademickich na UTP w Bydgoszczy.

Dr inż. Adam Mroziński był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Otrzymał m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012r.), Brązowy Krzyż zasługi (2018r.), Medal Marszałka „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego (2019r.), Wyróżnienie Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego za 2014 w kategorii ochrona środowiska naturalnego (2015r.) oraz Złote Medale i wyróżnienia na międzynarodowych targach wynalazczości: BRUSSELS INNOVA 2015, KIDE 2015, EUROINVENT 2018, IIIF 2020, INTARG 2015, 2021 i innych.

Aleksander Tretyn

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, działającego w zakresie edukacji na rzecz sektora energetycznego. Doświadczenie z zakresu energetyki zdobywał w kancelariach prawnych, ściśle związanych z prawem energetycznym oraz odnawialnymi źródłami energii.

 

Alumn X edycji Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi. Autor publikacji oraz analiz z zakresu energetyki w portalu BiznesAlert.pl

Szymon Witoszek

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalista z zakresu mikroelektroniki, fizyki półprzewodnikowej, urządzeń energoelektronicznych i systemów fotowoltaicznych.

Autor publikacji z zakresu implementacji europejskich kodeksów sieci, konsultant i szkoleniowiec Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki i Stowarzyszania Branży Fotowoltaicznej.

Dyrektor ds. Rozwoju ONDE SA.

Marcin Kłomski

Inżynier, specjalista w zakresie fizyki materiałów i elektrotechniki. W firmie Huawei odpowiada za wsparcie techniczne dla falowników fotowoltaicznych oraz magazynów bateryjnych.

Nieustannie poszerza kwalifikacje pracując przy wprowadzeniu na rynek najnowszych technologii z zakresu wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią elektryczną.